Samarbejde og honorering

BUT overenskomst endelig (åbner i et nyt vindue på kl.dk)

Honorartabeller BUT-overenskomsterne pr. 1. oktober 2021 (åbner i et nyt vindue på kl.dk)

Fælles forståelsespapir mellem KL og Tandlægeforeningen vedr. håndtering af unge i fritvalg i indeværende år (pdf)

Lov, bekendtgørelser og vejledninger

Sundhedsloven (åbner i et nyt vindue på retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om tandpleje (åbner i et nyt vindue på retsinformation.dk)

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (åbner i et nyt vindue på sst.dk. OBS: Vejledningen er ved at blive opdateret)

Intervaller mellem undersøgelser i tandplejen (åbner i et nyt vindue på sst.dk)

Tandplejen Aarhus' interne faglige vejledninger

Tandplejen Aarhus' observations- og handleplan for okklusions-udvikling hos 3-21-årige (pdf)