Hvordan får mit skolebarn tandpleje?

Som skolebarn får dit barn:

  • Tandeftersyn efter behov.
    På de yngste klassetrin er du fortsat med dit barn til tandeftersyn. 

  • Undervisning om hvordan man selv kan være med til at holde sine tænder sunde.

  • Tandbehandling efter behov. 

På de yngste klassetrin arbejder vi stadig tæt sammen med dig om at holde dit barns tænder sunde. 

Dit barn vil også lidt efter lidt i løbet af skoletiden lære mere om selv at passe sine tænder.

Undervisningen kan foregå i klassen eller på tandklinikken.  

Du får info på klassens opslagstavle i ForældreIntra, når dit barns klasse har fået undervisning.