Har du brug for økonomisk hjælp til tandbehandling?

Du kan søge om at få tilskud til behandling af dine tænder, hvis du er:

 • Pensionist med ret til helbreds- eller personlige tillæg
  Kontakt:  Din sagsbehandler i pensionsafdelingen


 • Voksen i økonomisk trang
  Kontakt:  Din sagsbehandler.


 • Voksen som får hjælp efter Aktivloven
  Info om tilskud
  Kontakt:   Ydelsescenter Aarhus - se kontakt via linket.  


 • Voksen (uanset økonomi) og har fået skader på tænder eller tandproteser
  - Ved ulykker.
  - Ved epileptiske anfald.

  Kontakt:   Sundhed og Omsorg. 

  Se også info fra Sundhedsstyrelsen:
  Økonomisk tilskud til tandproteser 

 

Din egen tandlæge planlægger din behandling og giver dig en pris.

Tandlægen behandler dig, når et eventuelt tilskud er bevilget.

Hvis du har eller skal have en protese, kan du også få den hos en tandtekniker.

 

OBS: Du kan miste retten til tilskud, hvis du begynder på behandlingen, før du har fået svar fra kommunen, om du kan få tilskud.