Sådan får du omsorgstandpleje

 

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til Sundhed- og Omsorgslinjen, Søren Frichsvej 36 G, 8230 Åbyhøj.

Du kan også maile det til visitationen@mso.aarhus.dk

Hent ansøgningsskemaet hos visitationen i Sundhed og Omsorg

Du skal selv betale 520 kr om året for at få omsorgstandpleje.

Du får en opkrævning på beløbet én gang om året.