Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det med digital post til Sundhed og Omsorgslinjen.

Du kan også sende det til:

Sundhed og Omsorgslinjen
Grøndalsvej 1D
8260 Viby J

Hent ansøgningsskemaet hos Sundhed og Omsorgslinjen.

  • Du skal selv betale 570 kr. om året for at få omsorgstandpleje.
  • Du får en opkrævning på beløbet én gang om året. Opkrævningen sker via pensionen, med mindre vi har aftalt andet.

Læs mere om omsorgstandpleje på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Et generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af en varigt inhabil patient kan gives af patientens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig for op til et år ad gangen. Det betyder, at der kan foretages nogle bestemte mindre undersøgelser og behandlinger, uden at de pårørende skal kontaktes forud for hver behandling for at give et stedfortrædende samtykke. Et generelt samtykke kan højst gælde i 12 måneder. Samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage.

Klik her og udfyld samtykkeerklæringen (vær opmærksom på, at du skal logge ind med MitID).