Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til Sundhed- og Omsorgslinjen, Søren Frichsvej 36 G, 8230 Åbyhøj.

Du kan også sende det med digital post til Sundhed og Omsorgslinjen

Hent ansøgningsskemaet hos visitationen i Sundhed og Omsorg.

  • Du skal selv betale 530 kr om året for at få omsorgstandpleje.
  • Du får en opkrævning på beløbet én gang om året.