Den 1. juli 2022 trådte en ændring i sundhedsloven i kraft, som udvider det kommunale tandplejetilbud med fire år. Det betyder, at du modtager tandpleje, indtil du fylder 22 år.

Gælder for unge født i 2004 og derefter

Ændringen gælder for unge født i 2004 og derefter. Unge født i 2003 eller tidligere er ikke dækket af ordningen.

Tandplejen indkalder dig automatisk, når det er tid til et nyt eftersyn på tandklinikken.