Stillingsopslagene kan du se på Aarhus Kommunes jobportal, som du finder her: https://aarhus.career.emply.com/ledige-stillinger.
Det er også via jobportalen, du skal sende din ansøgning.

Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til
tandplejen@mbu.aarhus.dk