Sådan samarbejder vi med dig og dit skolebarn om tandpleje:

  • På de yngste klassetrin er du fortsat med dit barn til tandeftersyn. 
  • Dit barn får undervisning om, hvordan barnet selv kan være med til at holde sine tænder sunde.
  • Dit barn får tandbehandling efter behov og efter aftale med dig. 
På de yngste klassetrin arbejder vi stadig tæt sammen med dig om at holde dit barns tænder sunde. 
Dit barn vil også i løbet af skoletiden lidt efter lidt lære mere om selv at passe sine tænder. Undervisningen kan foregå i klassen, i vores tandbørsterum på skolen eller på tandklinikken. 
Du får info i Aula, når dit barns klasse har fået undervisning.