Gå til hovedindhold

Har du brug for økonomisk hjælp til tandbehandling?

Du kan søge om tilskud til tandbehandling, hvis du er i en særlig situation.

 • Læs op

Indhold

  Afhængig af din situation kan du søge om at få tilskud til behandling af dine tænder. Læs mere herunder og se, hvem du skal kontakte i dit tilfælde.

  Hvis du er pensionist med ret til helbreds- eller personlige tillæg, skal du kontakte din sagsbehandler i pensionsafdelingen.

  Hvis du er voksen i økonomisk trang, skal du kontakte din sagsbehandler.

  Hvis du er voksen og får hjælp efter Aktivloven, skal du kontakte Ydelsescenter Aarhus.
  Læs her om tilskud og se kontaktinfo til ydelsescenteret.

  Er du voksen, og har du fået skader på tænder eller tandproteser i forbindelse med en ulykke eller et epileptisk anfald, kan du søge om støtte.

  Vær opmærksom på, at du kun kan få støtte, hvis din egen forsikring ikke dækker. Hvis skaden er delvist dækket af din forsikring, kan der ydes støtte til den del af skaden, som ikke er dækket af din forsikring.

  Der kan ydes støtte til:

  • Tandproteser (kroner, broer, implantater) og aftagelige proteser (del- eller helproteser).
  • Afhjælpning af følger, pludselige og direkte skadesvirkninger, dvs. at der lægges vægt på en umiddelbar tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken og det som følge heraf opståede behandlingsbehov.
  • Den billigst mulige forsvarlige behandling. Der ydes kun hjælp til fast protetik (kroner, broer og implantater), hvis dette er den billigst mulige forsvarlige behandlingsmulighed. Såfremt du som patient ønsker en anden behandling, kan der refunderes et beløb svarende til den godkendte støtte.
  • En behandling, der er i overensstemmelse med tandsættets status og vedligeholdelses-niveau forud for skaden.

  Støtten er altid et engangsbeløb.

  Der kan ikke ydes støtte til:

  • Operative indgreb, tandregulering eller løbende forebyggende eller behandlende tandpleje.
  • Skader, som er opstået senere, og som ikke har umiddelbar sammenhæng med den oprindelige skade.
  • Reparationer eller udskiftning af tidligere bevilgede tandproteser.

  Sådan søger du:

  Udfyld ansøgningsskemaet og send det sammen med de relevante bilag (behandlingsoverslag, røntgenbilleder, kopi af tandlægejournal og eventuelt journal fra skadestue) til tandlægekonsulenten i Aarhus Kommune (klik på linket og brug MitID for at sende sikkert).

  Hent ansøgningsskemaet her:

  OBS: Det er vigtigt, at du gemmer skemaet på din egen computer først, hvis du vælger at udfylde det elektronisk. Ellers virker afkrydsningsfelterne ikke.

  Ansøgningsskema til ansøgning om økonomisk tilskud efter ulykkesbetinget tandtab

  Din egen tandlæge planlægger din behandling og giver dig en pris.
  Tandlægen behandler dig, når et eventuelt tilskud er bevilget.
  Hvis du har eller skal have en protese, kan du også få den hos en tandtekniker.

  Vigtigt: Du kan miste retten til tilskud, hvis du begynder på behandlingen, før du har fået svar fra kommunen, om du kan få tilskud.

  Læs mere om tilskud til tandbehandling i brochuren "Hjælp til tandbehandling" fra Ydelsescenter Aarhus.

  Sidst opdateret: 3. november 2023