Du skal visiteres for at få omsorgstandpleje eller specialtandpleje. Du skal selv betale et beløb pr. år for disse to typer tandpleje.