Er du voksen med nedsat fysisk eller psykisk funktion?

Du skal visiteres for at få omsorgstandpleje eller specialtandpleje. Du skal selv betale et beløb pr. år for disse to typer tandpleje.