Du skal tale med en af dine faglige kontakter, hvis du vil søge om specialtandpleje. Det kan fx være:

  • Din læge
  • Din tandlæge
  • Din kontaktperson på dit bosted
Din henvisning skal være underskrevet og stemplet af en fagperson.

Tandlægerne her på klinikken indkalder dig til en undersøgelse. 
Derefter får du at vide, om du kan få specialtandpleje.

Du kan højst komme til at betale 2.050 kr. om året for specialtandpleje.

Du skal have svært ved selv at fungere i en almindelig hverdag for at få specialtandpleje.
Det kan især være på grund af en psykisk lidelse.
Måske har du også et fysisk handicap sammen med din lidelse.

Du har brug for hjælp af pædagoger eller sundhedspersonale, der hvor du bor.

Læs mere i Bekendtgørelsen om specialtandpleje

 

Dit barn får som udgangspunkt tandpleje på vores lokale tandklinik. Dit barn kan få tandpleje på vores specialklinik ved Stensagerskolen, hvis helt særlige behov taler for det.

Dit barn (0-17 år inkl.) kan få specialtandpleje efter særlig henvisning fra dit barns lokale tandklinik og en visitation på specialklinikken.  

Du skal derfor kontakte dit barns egen klinik, hvis du vil drøfte, om dit barn har behov for specialtandpleje.

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken ved Stensagerskolen for at få flere oplysninger om specialtandpleje. 
Tandplejens klinik ved Stensagerskolen.

Hvad er specialtandpleje?
Dit barn får de samme tilbud som på andre tandklinikker - de er blot fysisk og psykisk tilrettelagt ud fra dit barns særlige behov.       

  • Tandbørstning - fx også vejledning til dig og pædagogisk og/eller plejepersonale.
  • Forberedelse til tandeftersyn og tandbehandling.   
  • Tandeftersyn og behandling.
  • En specialtandlæge i tandregulering er også knyttet til klinikken.
  • Andre specialistfunktioner, især talepædagog og fysioterapeut, kan også være involveret i dit barns tandpleje.

Specialtandpleje unge fra 18 år og voksne.