Du skal tale med en af dine faglige kontakter, hvis du vil søge om specialtandpleje. Det kan fx være:

  • Din læge
  • Din kontaktperson på dit bosted
Din henvisning skal udfyldes af en fagperson. Du kan ikke selv udfylde den.

Tandlægerne her på klinikken indkalder dig til en undersøgelse. 
Derefter får du at vide, om du kan få specialtandpleje.

Du kan højst komme til at betale 2.130 kr. om året for specialtandpleje.

Du skal have svært ved selv at fungere i en almindelig hverdag for at få specialtandpleje.
Det kan især være på grund af en psykisk lidelse.
Måske har du også et fysisk handicap sammen med din lidelse.

Du har brug for hjælp af pædagoger eller sundhedspersonale, der hvor du bor.

Læs mere i Bekendtgørelsen om specialtandpleje

 

Dit barn får som udgangspunkt tandpleje på vores lokale tandklinik. Dit barn kan få tandpleje på vores specialklinik ved Stensagerskolen, hvis helt særlige behov taler for det.

Dit barn (0-21 år inkl.) kan få specialtandpleje efter særlig henvisning fra dit barns lokale tandklinik og en visitation på specialklinikken.  

Du skal derfor kontakte dit barns egen klinik, hvis du vil drøfte, om dit barn har behov for specialtandpleje.

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken ved Stensagerskolen for at få flere oplysninger om specialtandpleje. 
Tandplejens klinik ved Stensagerskolen.


Hvad er specialtandpleje?
Dit barn får de samme tilbud som på andre tandklinikker - de er blot fysisk og psykisk tilrettelagt ud fra dit barns særlige behov.       

  • Tandbørstning - fx også vejledning til dig og pædagogisk og/eller plejepersonale.
  • Forberedelse til tandeftersyn og tandbehandling.   
  • Tandeftersyn og behandling.
  • En specialtandlæge i tandregulering er også knyttet til klinikken.
  • Andre specialistfunktioner, især talepædagog og fysioterapeut, kan også være involveret i dit barns tandpleje.

Læs mere om specialtandpleje for børn og unge til og med 21 år her

Et generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af en varigt inhabil patient kan gives af patientens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig for op til et år ad gangen. Det betyder, at der kan foretages nogle bestemte mindre undersøgelser og behandlinger, uden at de pårørende skal kontaktes forud for hver behandling for at give et stedfortrædende samtykke. Et generelt samtykke kan højst gælde i 12 måneder. Samtykket kan til hver en tid trækkes tilbage.

Klik her og udfyld samtykkeerklæringen (vær opmærksom på, at du skal logge ind med MitID).

OBS: Klik her for at give samtykke på vegne af en varigt inhabil patient til og med 21 år